Marjaliisa Jalkanen

Yhteydenotot sähköpostilla: marjaliisa.jalkanen(at)gmail.com

Olen psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti. Minulla on pitkä kokemus eri ikäisten kanssa
työskentelystä: lukiopsykologina lähes 20 vuotta nuorten ja nuorten aikuisten kanssa sekä
psykoterapeuttina yli kymmenen vuotta pääosin nuorten aikuisten ja aikuisten kanssa.
Vastaanotolleni voi varata aikaa niin yksittäisille käynneille, lyhytterapiaan kuin pitkään
psykoterapiaan (KELA:n kuntoutuspsykoterapia). Psykoterapiatapaamiset on mahdollista pitää
myös etänä.


Psykoterapiassa lähdetään aktiivisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan kanssa tutkimaan hankalia
kokemuksia, ajatuksia, tunteita, kehollisia reaktioita ja käyttäytymistä. Työskentelyssä liikutaan
joustavasti nykyhetken ja elämänhistorian välillä. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä
mielensisäisestä maailmasta, opetella tietoisesti uusia vähemmän haitallisia suhtautumis- ja
toimintatapoja sekä vahvistaa hyvinvointia tukevia asioita. Psykoterapiatyöskentelyssä käytetään
asiakkaan tarpeiden mukaan erilaisia menetelmiä mm. skeematerapiaa,
kehotietoisuusharjoituksia ja valokuvatyöskentelyä.