Marjaliisa Jalkanen

Yhteydenotot sähköpostilla: marjaliisa.jalkanen(at)gmail.com

Olen psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti. Minulla on pitkä kokemus eri ikäisten kanssa työskentelystä: lukiopsykologina lähes 20 vuotta nuorten ja nuorten aikuisten kanssa sekä psykoterapeuttina yli kymmenen vuotta pääosin nuorten aikuisten ja aikuisten kanssa. Vastaanotolleni voi varata aikaa niin yksittäisille käynneille, lyhytterapiaan kuin pitkään psykoterapiaan (KELA:n kuntoutuspsykoterapia). Psykoterapiatapaamiset on mahdollista pitää myös etänä.

Psykoterapiassa lähdetään aktiivisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan kanssa tutkimaan hankalia kokemuksia, ajatuksia, tunteita ja toimintaa. Työskentelyssä liikutaan joustavasti nykyhetken ja elämänhistorian välillä. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä mielensisäisestä maailmasta ja opetella tietoisesti uusia vähemmän haitallisia suhtautumis- ja toimintatapoja. Keskustelun lisäksi työskentelyssä voidaan käyttää kehollisia (mindfulness- ja hengitysharjoitukset) ja luovia (valokuvat, kirjoittaminen, piirtäminen) menetelmiä.