Marjo Lintilä

Marjo Lintilä
Psykologi (PsM)
Psykoterapeutti (Kela, Valvira)
Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot
Psykofyysisen psykoterapian perusteet
psykoterapia.lintila@saunalahti.fi


Olen psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti. Kuntoutuksen työkokemusta minulla on
noin 20 vuoden ajalta. Tällä hetkellä työskentelen työterveyspsykologina ja sivutoimisena
psykoterapian ammatinharjoittajana.

Terapiaan hakeutumisen syynä voivat olla ihmissuhdeongelmat, elämänkriisit,
kuormittuneisuus, tunnesäätelyyn ja mielialaan liittyvät huolet. Usein työskentelyn
lähtökohtana on toistuva arkielämän tilanne, johon asiakas toivoo muutosta. Toiselle taas
oman elämänhistorian kohtaaminen ja sen ymmärtäminen, miten oma tarina elää tämän
päivän kokemuksissa, valinnoissa ja ihmissuhteissa, on merkityksellistä. Työskentelyn
taustalla kulkee näkemys ajatusten ja uskomusten merkityksestä tunteisiin, kokemukseen
itsestä ja valittuihin selviytymiskeinoihin. Terapia on kokemusten tutkimista ja
rohkaistumista omien tunteiden kanssa työskentelyyn turvallisessa yhteistyösuhteessa.
Terapia mahdollistaa ymmärryksen lisääntymisen ja uusien hyvinvointia tukevien
selviytymiskeinojen löytämisen. Työskentelyssä käytetään erilaisia terapeuttisia
menetelmiä ja työskentelyä tehostavia välitehtäviä terapiaistuntojen välillä.
Tällä hetkellä minulla ei ole vapaita terapiapaikkoja.

Yhteystiedot
Hämeenkatu 26 A 601 33200 Tampere
Psykoterapeuttiyhteisö 6.krs