Päivi Roivas

Teen pitkäkestoista Kelan tukemaa terapiaa ja myös lyhytterapiaa.
Tällä hetkellä Kela-terapiaan ei ole paikkoja vapaana.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse:
paivi.roivas1@gmail.com

Olen intergratiivisella otteella työskentelevä psykologi ja psykoterapeutti.

Käytän työssäni menetelmiä niin kognitiivisesta, ratkaisukeskeisestä kuin sensomotorisesta traumaterapian viitekehyksistä aina asiakkaan kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten soveltuvalla tavalla. 

Työskentelyä ohjaa arvot, joihin olen sitoutunut työssäni. Tärkein niistä asiakaslähtöisyys ja luottamus asiakkaan voimavaroihin. Asiakkaalla on kyky ratkaista omat ongelmansa, kun häntä tuetaan siihen myötätuntoisella vuorovaikutuksella sekä tutkitusti tehokkaiksi todetuilla menetelmillä. Turvallisuus on tärkeä arvo, jonka pohjalta asiakas uskaltaa tuoda haavoittuvuutensa esiin terapiahuoneessa. 

Tärkeä arvo on myös asiantuntemus, jota ylläpidän säännöllisellä työnohjauksella ja täydennyskouluttautumisella. Käyttämäni menetelmät pohjautuvat aina tieteellisesti tutkittuun näyttöön.

Voit varata ajan vastaanotolleni, jos sinulla on elämäntilanteeseen liittyvä kriisi, masennus- tai ahdistusoireilua, uupumusta, traumaattisia elämäntapahtumia ajankohtaisesti tai menneisyydessäsi.

Terapeuttina olen rauhallinen ja läsnäoleva, toisinaan myös aktiivinen sekä lempeästi vaihtoehtoisia näkökulmia tarjoileva. Terapiassa käytetään keskustelun lisäksi kehollisia menetelmiä sekä mielikuvaharjoitteita.