Susanna Greus

susanna.psykoterapiapalvelu(at)gmail.com

Olen psykologi ja aikuisten kognitiivinen psykoterapeutti. Aikuisten lisäksi työskentelen myös lapsiperheasioiden parissa. Minulle voit varata ajan, jos sinulla on esimerkiksi masennus- tai ahdistusoireilua, uupumusta, ihmissuhdevaikeuksia, kuormittava elämäntilanne tai tarvitset

tukea raskauteen tai vanhemmuuteen. 

Psykologina ja terapeuttina olen aktiivinen ja empaattinen. Pyrin luomaan turvallisen ilmapiirin,

jossa voi keskustella vaikeistakin asioista. Työotteeni on pyrkiä yhdessä tutkien ja harjoitellen löytämään uusia ajattelu- ja toimintatapoja ja siten voimaan paremmin. Tavoitteet asetetaan yhdessä.

Tarjoan lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa, vanhemman ohjauskäyntejä sekä vanhemmuuden tukikäyntejä. Tällä hetkellä ei ole vapaita paikkoja pitkään psykoterapiaan.

Toteutan myös luentoja ja koulutuksia erilaisista aiheista. Kyseessä voi olla yksittäinen luento tai muutaman kerran luentosarja. Luennot ja koulutukset on mahdollista suunnitella yhdessä tilaajan kanssa kohderyhmille sopiviksi.