Timo Sunela

Katso tästä ajankohtainen varaustilanne tästä.

Lisää työotteestani: https://psykoterapiatimosunela.fi

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja AMK ja toiminut päihde- ja mielenterveystyössä pitkään ja psykoterapeuttina noin 10 vuotta. Asiakkaina minulla on ollut nuoria ja aikuisia, jotka ovat tulleet monenlaisista lähtökohdista. Työni psykoterapeuttina ja työnohjaajana on kokopäiväistä. 

Psykoterapeuttinen suuntaukseni on kognitiivis-analyyttinen psykoterapia. Tämä suuntaus soveltuu hyvin erilaisten elämäntilanteiden ja mielenterveysongelmien käsittelyyn. Siinä ajatellaan, että tapamme toimia ja olla tässä hetkessä kehittyy koko elämän ajan ja tämän kehityksen perusteet muodostuvat lapsuuden vuorovaikutussuhteissa. Olemme aina suhteessa asioihin, paikkoihin, itseemme ja toisiin ihmisiin. Terapian aikana tutkitaan tämänhetkisten ongelmien kytkeytymistä varhaisempien elämänvaiheiden vuorovaikutussuhteisiin ja haetaan aktiivisesti ratkaisukeinoja niihin ongelmiin, jotka hoitojakson alussa kartoitetaan. Käytän työssäni kognitiivisten menetelmien ohella mindfulnessiin perustuvaa työotetta. 

Minulta voi varata ajan lyhyemmälle terapiajaksolle, pitkään psykoterapiaan tai työnohjaukseen. Tutustumisajan voit varata sähköpostilla. Voit ottaa yhteyttä myös, jos haluat kysyä lisää terapia-asioista tai tarvitset neuvontaa.