Vera Kampman

Psykologi (PsM)
Psykoterapeutti (Kela, Valvira), Kognitiivis-analyyttinen (YET)

terapia.verakampman(at)gmail.com
p. 044 9755362

Olen koulutukseltani psykologi ja psykoterapeutti. Urani aikana olen työskennellyt niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin kanssa. Nuoruusiän kysymykset, sekä perheen ja parisuhteen kehitysvaiheet ovat minulle näin ollen mielenterveyskysymysten ohella läheisiä aiheita. 

Tällä hetkellä tarjoan psykoterapiaa nuorille ja aikuisille. Psykoterapiakäynneistäni saat kuntoutuspsykoterapiakorvauksen kelalta, mikäli Sinulla on lausunto psykoterapiaa varten.

Kelan tukemien kuntoutuspsykoterapioiden ohella teen lyhytterapiaa sekä eri mittaisia hoitosuhteita elämän kriisitilanteissa tukea etsiville. Minulta voit varata halutessasi aikoja myös vanhemmuuden kysymyksiin liittyen.

Teoreettinen viitekehykseni on kognitiivis-analyyttinen psykoterapia. Voit tutustua tähän suuntaukseen tarkemmin kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistyksen (https:// www.katyhdistys.fi ) sivustolla. Psykoterapiassa pidän tärkeänä tutkivaa ja havainnoivaa yhteistyötä, jossa elämäntilanteet ja omat toimintatavat voivat alkaa näyttäytyä uudella tavalla ja luoda tilaa uudelle. Usein tämä tarkoittaa avointa suhtautumista niin oman menneisyyden kuin nykyhetkenkin tutkimiseen. Olemmehan rakentuneet pitkällä ajanjaksolla monenlaisten kohtaamisten, ihmissuhteiden ja elämäntapahtumien muokatessa ajatteluamme ja tunne- elämäämme.

Ensisijaisena hoitomuotona käytän keskustelua. Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia antaa kuitenkin hyvän mahdollisuuden yhdistää terapiaan tarvittaessa myös erilaisia tehtäviä ja harjoituksia silloin kun ne tuntuvat toimivilta ja tuovat lisäapua tilanteeseen. Yleensä tämä tarkoittaa oman arjen, vuorovaikutuksen ja tunne-elämän havainnointia, esimerkiksi kirjoittamalla tai piirtämällä. Myös muistelu ja työskentely esimerkiksi valokuvien avulla voi antaa lisää ymmärrystä omasta elämänhistoriasta.

Voit ottaa minuun yhteyttä varataksesi ajan tai kysyäksesi jotakin työskentelyyn tai tilanteeseesi liittyvää. Tapaamisiin! 

Yhteystiedot: 

Vastaanottoni sijaitsee Tampereen keskustassa, osoitteessa Hämeenkatu 26A, 6.krs.

Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse terapia.verakampman@gmail.com